› 
Blog   ›   Rady, tipy, návody   ›   Veganství a jeho nejčastější důvody

Veganství a jeho nejčastější důvody

Filtr

Proč? Proč býti veganem? Odpověď může obsahovat hned několik důvodů. Tři základní a nejčastější důvody, které jmenuje většina veganů jsou tyto: Etika, zdraví a ochrana životního prostředí.

Veganství není jen určitý způsob stravování, který je založený na konzumaci rostlinné stravy, ale zahrnuje ohleduplný přístup ke zvířatům ve všech sférách lidské činnosti, kde jsou zvířata využívána, jako je například testování na zvířatech, kožešinový průmysl, cirkusy atd. Vegan se snaží tyto sféry nepodporovat a hledá alternativy.

Jedná se tedy o životní postoj, který zahrnuje soucitný přístup ke zvířatům. Je zřejmé, že tento způsob života s sebou přináší i jistá omezení, ať už jde o běžný nákup potravin, kosmetiky nebo při návštěvě restaurace, kdy je možnost výběru jídla často velmi omezená.

Jedním z pozitiv veganství je i menší nápor plochy, potřebné pro pěstování plodin. Totiž pro výkrm zvěře, produkující maso, mléko nebo vejce, je potřeba větší plocha pro pěstování krmiva, než je plocha pro produkci rostlinných potravin, určených pro přímou spotřebu člověkem. Vzhledem k celosvětovému neustálému růstu lidské populace, bude nutné pro zajištění dostatku potravy na několik příštích dekád zvýšit zemědělskou produkci třikrát až čtyřikrát. Jednou z možných perspektiv, jak v budoucnu zajistit dostatek potravy je (alespoň částečné) nahrazení chovu zvířat pěstováním plodin.

cogmagnifiermenucross-circle